Inge Pettersson

Inge Pettersson

Inge Pettersson, född 1944 i Norrköping, numera bosatt och verksam vid Mälarens strand i Sigtuna. Professionell konstnär, har även jobbat som teckningslärare samt formgivare på bokförlag och dagstidning. Inge är utbildad vid olika konstskolor samt studier för privata lärare. Utför på beställning arbeten för offentlig utsmyckning samt håller kurser i måleri.