Per Cederbank

Per Cederbank, född 1967 och bosatt utanför Borås. Per har varit elev hos Arne Fallberg men är annars autodidakt.

Per jobbar med blandteknik, sparsamt figurativt i varma färger, ofta olja som blandas med textil, bladguld och strukturmaterial. Han målar på duk, papper eller skivor av skiffersten.

Per är även musiker, vilket ofta syns i tavlorna, det gör att han gärna beskriver sina tavlor med musiktermer - d v s harmoni, klang, komposition och toner.