Sissi Saller

Sissi målar skyddsänglar och glada katter, ofta med inslag av guld och silver. Hon vill förmedla värden som är viktiga i livet: kärlek, snällhet, trygghet, glädje och lekfullhet.