Sven Lingardsz

Sven Limgartzs, född 1944 i Ljungby, verksam i Båstad. Han arbetar med ett traditionsförankrat måleri, ofta inom ett symbolistiskt och irreal-surrealt referenssystem, i hartsoljeteknik, mestadels på träpannå, men även grafik – helst stentryck – och objekt.

Bildvärlden skildrar företrädesvis människans gärning och mellanmänskliga relationer, samt tolkningar av t ex ordstäv eller olika värderingar mm.